Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wojciechów obsługiwana przez Urząd Gminy Wojciechów

Logo - Gmina Wojciechów obsługiwana przez Urząd Gminy Wojciechów

Pracownicy wydający decyzje

Szczegółowe wyszukiwanie
OPS Wojciechów
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. świadczeń rodzinych
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
OPS Wojciechów
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
OPS Wojciechów
Sprostowanie do oświadczenia majątkowego za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2017
Oświadczenie majątkowe za rok - 2016
Stanowisko pracownika - pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Urząd Gminy
Oświadczenie majątkowe po rozwiązaniu stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor ds. wymiaru podatków