Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Wojciechów obsługiwana przez Urząd Gminy Wojciechów

Logo - Gmina Wojciechów obsługiwana przez Urząd Gminy Wojciechów

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Informacje o instytucji 927
11.11%
Zamówienia publiczne z siwz 591
7.08%
Zamówienia publiczne 433
5.19%
Oferty pracy- stanowiska urzędnicze 411
4.92%
Informacje, decyzje, interpelacje 385
4.61%
Zapytania ofertowe 272
3.26%
Zarządzenia 2022 rok 171
2.05%
Obwieszczenia 163
1.95%
Zarządzenia 146
1.75%
Radni Gminy 136
1.63%
Gospodarka Odpadami - analizy 119
1.43%
Oferty pracy - dyrektor szkoły 109
1.31%
Zarządzenia 2023 rok 106
1.27%
Wójt Gminy 105
1.26%
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 87
1.04%
Władza Gminy 86
1.03%
Rejestry, ewidencje i archiwa 86
1.03%
Audyt wewnętrzny w Gminie Wojciechów 85
1.02%
Raporty o stanie gminy 79
0.95%
Zastępca Wójta 77
0.92%
Zawiadomienia 76
0.91%
Sołectwa 74
0.89%
Obwieszczenia Innych Organów 73
0.87%
Kontrole w urzędzie 72
0.86%
Jednostki organizacyjne 70
0.84%
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 68
0.81%
Sprawozdania finansowe gminy 68
0.81%
Skład Rady Gminy 68
0.81%
Protokoły sesji Rady Gminy 67
0.8%
Wzory dokumentów do pobrania 66
0.79%
Zarządzenia 2020 rok 65
0.78%
Wykonanie budżetu 64
0.77%
Mapa serwisu 63
0.75%
Zarządzenia 2018 rok 63
0.75%
Struktura organizacyjna 62
0.74%
Strategia rozwoju 62
0.74%
Pracownicy wydający decyzje 62
0.74%
SP Palikije 62
0.74%
Oświadczenia majatkowe radnych składane w terminie 30 dni od dnia ślubowania 2014-2018 61
0.73%
Ochrona Danych Osobowych 60
0.72%
SP Miłocin 60
0.72%
Klauzule informacyjne 59
0.71%
Wybory Parlamentarne 2019 59
0.71%
Studium 59
0.71%
Inspektor Ochrony Danych 58
0.69%
Zarzadzanie Kryzysowe 58
0.69%
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy 2014-2018 57
0.68%
Regulaminy 57
0.68%
Jednostki organizacyjne 57
0.68%
Skarbnik Gminy 57
0.68%
Powszechny Spis Rolny 2020 55
0.66%
Zarządzenia 2021 rok 54
0.65%
Petycje, interpelacje, zapytania 54
0.65%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 54
0.65%
Sekretarz Gminy 53
0.64%
Mienie Gminy 53
0.64%
Zarządzenia 2016 rok 52
0.62%
Urząd Gminy 52
0.62%
Gminna Komisja Wyborcza 52
0.62%
Statut Gminy 51
0.61%
Narodowy Spis Powszechny 2021 51
0.61%
Przetargi 51
0.61%
Parlament Europejski 51
0.61%
Wybory Uzupełniające 2020 51
0.61%
SP Wojciechów 51
0.61%
SP Łubki 51
0.61%
Kadencja 2014-2018 50
0.6%
Planowanie Przestrzenne 49
0.59%
Wybory Uzupełniające 2019 49
0.59%
Statystyka odwiedzin 49
0.59%
Szkoły Podstawowe 46
0.55%
Gmina Wojciechów 46
0.55%
Zarządzenia 2017 rok 46
0.55%
Informacje podstawowe 45
0.54%
Informacje Komisarza Wyborczego 44
0.53%
Zarządzenia 2004-2009 rok 44
0.53%
2021 rok 42
0.5%
Zarządzenia 2019 rok 42
0.5%
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 42
0.5%
Komisja Prawa, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki 41
0.49%
Redakcja biuletynu 41
0.49%
Komisja Budżetowa 38
0.46%
Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 37
0.44%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 36
0.43%
Komisja Rewizyjna 32
0.38%
2022 rok 23
0.28%
Zarządzenia 2014 rok 21
0.25%
Dostępność - Raporty 20
0.24%
URZĄD GMINY 19
0.23%
OGŁOSZENIA 18
0.22%
Zarządzenia 2015 rok 16
0.19%
Zarządzenia 2013 rok 16
0.19%
Zarządzenia 2012 rok 16
0.19%
Zarządzenia 2011 rok 14
0.17%
Zarządzenia 2010 rok 13
0.16%
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 9
0.11%
Inne dokumenty 5
0.06%
Podatki i opłaty-formularze 4
0.05%
RADA GMINY 4
0.05%
BIULETYN 3
0.04%
WYBORY 2
0.02%
AKTY PRAWNE GMINY 2
0.02%
Oświadczenia majątkowe archiwalne 2
0.02%
KONTROLE 2
0.02%
Uchwały Rady Gminy 1
0.01%